Saturday, 31 March 2012

If You Don't Get This, You Can't Be My Friend

Image Source

4 comments:

Franco said...

Ek kan nie jou vriend wees nie :(

Skryfblok said...

Leidraad #1: Die man is Mahatma Ghandi.

Leidraad #2: Die masker kom uit die grafieseboek "V for Vendetta" en is die gesig vir die hacker-groep Anonymous.

Franco said...

Hehe ek weet presies wie dit is en wat die masker is maar weet nie wat die twee saam enigsense beteken nie

Skryfblok said...

O wee! Jy's reg, jy kan nie my vriend wees nie! ;-)