Monday, 27 December 2010

'n Baie kort storie

Eendag lank lank gelede was daar 'n minnaar. Maar ook 'n wewenaar. Hulle was bure. Die minnaar het gevry na die wewenaar se vrou -- voor haar dood natuurlik.

No comments: